Tło makieta Przedszkolaki
4

Grupa 4

Grupa dzieci 5-6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Szima - Suchecka, Arleta Lepczyńska
   
Woźna oddziałowa: Katarzyna Kowalewicz - Knysz

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa4@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I -  Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Tydzień IIKto może być nauczycielem?
 • Tydzień III W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Tydzień IVJaki plan na jesień mają zwierzęta?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców),
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia,
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić,
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji,​​​​​​​
 • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania- rozpoznawanie liter(5-latki), czytanie krótkich tekstów (6-latki), różnych technik plastycznych,
 • ​​​​​​​nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca (6-latki), dnia tygodnia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • ​​​​​​​rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach (5- latki) i w liniaturze(6- latki),
 • ​​​​​​​rozwijanie aktywności badawczej: dokonywanie obserwacji, formułowanie wniosków,
 • ​​​​​​​wzbogacenie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • ​​​​​​​nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter.