Tło makieta Przedszkolaki
3s

Grupa 3 - BĄBELKI

Grupa dzieci 3-letnich

Wychowawca: Paulina Sobczak
  Pomoc nauczyciela:
 Agata Cynk
 
Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy: grupa3@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Co jesienią dzieje się w sadzie?
 • Tydzień II - Kolorowe warzywa
 • Tydzień III Jaki jestem
 • Tydzień IV Pięć zmysłów mam
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się i występowania przed szerszym gronem,
 • kształcenie umiejętności określania swojego ulubionego warzywa, owocu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania krótkich tekstów literackich i ich odtwarzania przy pomocy obrazków,
 • kształcenie umiejętności poprawnego zastosowania przymiotników duży, mały i określeń w, nad, pod, za, obok, przed,
 • ​​​​​​​kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów,
 • ​​​​​​​kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • ​​​​​​​kształtowanie umiejętności rozróżniania dźwięków cichych i głośnych.