Tło makieta Przedszkolaki
2!

Grupa 2 - MYSZKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Katarzyna Molenda, Aleksandra Bury
    Woźna oddziałowa: Beata Koziar

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa2@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I  - Jesień w sadzie 
 • Tydzień II Dary jesieni
 • Tydzień III - Jaki jestem?
 • Tydzień IV - W krainie zmysłów
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznanie darów jesieni,
 • rozwijanie mowy – kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekst,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • ​​​​​​​kształtowanie pojęć matematycznych ( długi, krótki),
 • ​​​​​​​rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • ​​​​​​​rozwijanie sprawności fizycznej,
  ​​​​​​​umuzykalnianie – kształtowanie reakcji na sygnały muzyczne,
 • ​​​​​​​rozwijanie zmysłu wzroku, słuchu, smaku, dotyku,
  ​​​​​​​utrwalenie nazw kolorów,
 • ​​​​​​​kształtowanie postawy współdziałania.