Tło makieta Przedszkolaki
12

Grupa 12 - MALINKI

Grupa dzieci 3-4 -letnich

Wychowawcy: Marcela Bykowska, Justyna Putek
   
Pomoc nauczyciela: Magdalena Ołda
 
  Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa12@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesień w sadzie 
 • Tydzień II - Malinki, malinki smaczne witaminki!
 • Tydzień III - O sobie samym
 • Tydzień IV - Moje zmysły


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy,
 • ​​​​​​​rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • ​​​​​​​rozwijanie umiejętności liczenia,
 • ​​​​​​​​​​​​​​rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ​​​​​​​​​​​​​​porównywanie długości,
 • ​​​​​​​​​​​​​​rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​rozwijanie zmysłu dotyku,
 • ​​​​​​​​​​​​​​utrwalanie nazw kolorów.