Tło makieta Przedszkolaki
10

Grupa 10 - PODRÓŻNICY

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Małgorzata Górska, Hanna Wesołowska
   
Woźna oddziałowa: Aneta Matras

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa10@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak jesienią dbać o zdrowie?
 • Tydzień II - Kto może być nauczycielem?
 • Tydzień III - W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Tydzień IV - Jaki plan na jesień mają zwierzęta?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wdrażanie do częstego i właściwego sposobu mycia rąk przed i po posiłku/zabawie,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 1,2,3,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z pracą nauczyciela,
 • wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw.