Tło makieta Przedszkolaki
1

Grupa 1 - PIESKI

Grupa dzieci 5-letnich

Wychowawcy: Renata Milewska, Urszula Kalinowska
      
Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka

                   
 KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

                  
e-mail grupowy:  grupa1@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak jesienią dbać o zdrowie ?
 • Tydzień II - Kto może być nauczycielem?
 • Tydzień IIIW co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Tydzień IVJaki plan na jesień mają zwierzęta?

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków,
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • ​​​​​​​wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • ​​​​​​​uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • ​​​​​​​uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu, w wodzie)
 • ​​​​​​​przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych,
 • ​​​​​​​bezpieczne posługiwanie się nożyczkami,
 • ​​​​​​​wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • ​​​​​​​​​​​​​​dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • ​​​​​​​zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • ​​​​​​​przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • ​​​​​​​wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • ​​​​​​​odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • ​​​​​​​uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • ​​​​​​​śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie,
 • ​​​​​​​tworzenie galerii prac plastycznych dzieci, związanych np. z porami roku,
 • ​​​​​​​dzielenie się swoimi zainteresowaniami,
 • ​​​​​​​dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku,
 • ​​​​​​​uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi.