Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Zapisy

Drodzy Rodzice!
Jeżeli chcecie, by Wasze dziecko uczęszczało do przedszkola gwarantującego bezpieczeństwo oraz bogatą ofertę ciekawych i atrakcyjnych zajęć dydaktycznych, rozwijało się harmonijnie w atmosferze przyjaźni i szacunku – zapraszamy!
Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w terminach określonych dla danego roku szkolnego. Dokumenty należy składać w sekretariacie przedszkola w poniedziałek, środę i piątek w godz.7.00-15.00 oraz we wtorek i czwartek w godz. 7.00-16.00. Karty zgłoszenia dzieci do przedszkola oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.
Zapisując dziecko do naszego przedszkola proszę pamiętać, iż z powodu braku dietetyka - specjalisty w zakresie żywienia, szczególnych warunków lokalowych pionu kuchennego oraz dużej liczby wydawanych posiłków przedszkole nie może przyjmować dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi i nie ma możliwości żywienia dzieci zgodnie z indywidualnymi dietami.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji udzielane są w sekretariacie przedszkola.

Program adaptacyjny
Dla Dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w przedszkolu bywają trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Jest to czas zmian, które wiążą się niekiedy z silnymi przeżyciami i dlatego warto, by zarówno Rodzice jak i dzieci przygotowali się na powitanie przedszkola.

Zajęcia adaptacyjne mają na celu łagodne, mądre i pełne zabawy wprowadzenie Dzieci i Rodziców w przedszkolny świat. Są to zajęcia dla Dzieci, które po raz pierwszy wkroczą w przedszkolny świat oraz dla tych, które są już przedszkolakami, a teraz dołączają do naszego grona. Spotkania prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonym programem przez nauczycielki naszego przedszkola. Dzięki tym zajęciom Rodzice i Dzieci mają okazję poznać przedszkole, organizację placówki i propozycje programowe.

Uwaga:
Ze względu na trwającą rozbudowę przedszkola i związane z tym trudności lokalowe w czasie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 nie będzie zajęć adaptacyjnych.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021  
W związku z rozbudową przedszkola oraz zaostrzonym reżimem sanitarnym w tym roku niemożliwa jest organizacja dni adaptacji dla nowych przedszkolaków.
Prosimy o śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolesleza.pl .
Pojawią się tam informacje o planowanym zebraniu dla rodziców przyjętych dzieci oraz o terminie podpisania deklaracji pobytu (funkcjonują zamiast dawnych umów z rodzicami).

W obecnym okresie placówki oświatowe pozostają zamknięte. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie 71 7896899 w godzinach 8.00-15.00 lub mailowo przedszkolebw@lpt.pl


Informujemy, iż listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 wywieszone będą na wejściu głównym do przedszkola. 
Do dnia 29 maja należy w formie elektronicznej na adres przedszkolebw@lpt.pl potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. W przypadku niepotwierdzenia woli dziecko zostanie skreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i nie weźmie udziału w dalszym etapie rekrutacji.
Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone zostaną w dniu 3 czerwca


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym 2020/2021 (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pdf)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pdf)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo w przedszkolu (pdf)
Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka posiadającego rodzeństwo
(pdf)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (pdf)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf)
Oświadczenie potwierdzenie złożenia informacji podatkowej (pdf)
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym (pdf)

Informacja ogólna
(pdf)
Zarzadzenie rekrutacja 1 (pdf)

Zarządzenie rekrutacja 2(pdf)
Terminarz (pdf)


 Rodzicu zanim wybierzesz przedszkole ... - informacja Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty na temat nadzoru nad przedszkolami i placówkami opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym  


Adaptacja do przedszkola -kilka rad dla rodziców

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 716275. Dziękujemy