Ogłoszenia

Opłaty za miesiąc wrzesień

dodano 2018-10-04 13:58:51

W dniu dzisiejszym wszyscy Rodzice, którzy zalogowali się w systemie ATMSKids, otrzymali na podane adresy poczty elektronicznej informacje o płatności za przedszkole.

Wszystkie pozostałe osoby prosimy o pobranie z sekretariatu informacji o ostatecznej kwocie odpłatności za miesiąc wrzesień i dokonanie opłat.

Rejestracja obecności dzieci

dodano 2018-09-27 11:59:10

Informujemy, iż istnieje obowiązek rejestracji obecności dzieci kartami ATMS KIDS przy wejściu i wyjściu z przedszkola.

Nieodbicie karty w dniu obecności dziecka jest równoznaczne z opłatą za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu (6.30-17.00) bez względu na czas deklarowany w karcie informacyjnej.

Zapraszamy na zebrania

dodano 2018-09-05 12:57:24

Zapraszamy Rodziców na zebrania informacyjno-organizacyjne organizowane przez wychowawców grup przedszkolnych
Grupa 1      5.09.  godz. 17.00
Grupa 2    12.09.  godz. 17.00
Grupa 3    10.09.  godz.  17.00
Grupa 4    11.09.  godz. 17.00
Grupa 5    10.09.  godz. 17.00
Grupa 6      6.09.  godz. 17.00
Grupa 7      5.09. godz. 17.00
Grupa 8      7.09. godz. 17.00
Grupa 9    11.09.  godz. 17.00
Ze względu na wagę poruszanych kwestii bardzo prosimy Rodziców, aby na czas zebrania zapewnili dzieciom opiekę i nie zabierali ich ze sobą na spotkanie.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

dodano 2018-09-05 11:57:56


Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do 
MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

                                              „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A  przy współpracy z  wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

Zachęcamy wszystkich Rodziców do udziału w realizacji zadań projektowych i współpracy z wychowawcami grup.

Życzymy udanej zabawy!

Rejestracja kart w programie ATMS Kids

dodano 2018-09-02 18:00:51

Aby korzystać z naszej wirtualnej tablicy informacyjnej, otrzymywać powiadomienia mailowe o płatności za przedszkole, bieżące informacje i zawiadomienia oraz monitorować godziny pobytu dziecka w placówce  należy zarejestrować się na stronie programu https://www.eprzedszkole.com.pl/ w zakładce DLA RODZICÓW widok (pdf)

Witamy po wakacjach

dodano 2018-09-02 17:00:45


Wszystkie dzieci i Rodziców witamy po wakacjach i zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki!

Karty ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu

dodano 2018-08-30 13:49:07

Od dnia 3.09.2018 pobyt dzieci w przedszkolu ewidencjonowany jest za pomocą kart dostępowych rejestrowanych w czytnikach wejść i wyjść.

Każdy z Rodziców otrzymuje kartę przypisaną do danego dziecka.

Rejestracji należy dokonać każdorazowo po wejściu i przed wyjściem dziecka z przedszkola.

Na podstawie codziennej rejestracji naliczana będzie odpłatność za przedszkole.

W przypadku obecności dziecka nie potwierdzonej w systemie czytników naliczona zostanie odpłatność za cały dzień pobytu w przedszkolu.

Prosimy o odbiór kart z sekretariatu przedszkola!

Prosimy o podpisanie kart informacyjnych

dodano 2018-08-10 08:55:13

W dniach 20-24.08.2018 zapraszamy Rodziców dzieci z Przedszkola w Ślęzie do podpisania kart informacyjnych pobytu na rok szkolny 2018/2019 (zastąpiły dotychczasowe umowy).
Karty  podpisywane będą w sekretariacie w godzinach 7.00-16.00.

Dodatkowe miejsca w przedszkolach

dodano 2018-06-08 12:18:26
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WYKAZANYCH NA LIŚCIE DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W GMINIE KOBIERZYCE  W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
Informujemy, że zgodnie z art. 31 ust.10 ustawy Prawo Oświatowe Gmina zagwarantowała miejsca przedszkolne wszystkim dzieciom z list dzieci nie przyjętych do przedszkoli samorządowych w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w następujących placówkach oświatowych: 
Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich (dodatkowe oddziały w module przedszkolnym ) 
• Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach (wolne miejsca w terminie październik-listopad 2018 w nowym budynku )
• Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pustkowie Żurawskim (wolne miejsca)
• Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowski Punkt Przedszkolny w Pustkowie Wilczkowskim (wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym pracujacym do godz. 16.30) 

Kryterium skierowania dziecka do odpowiedniej placówki jest odległość od miejsca zamieszkania.

O miejscu realizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 rodzice zostaną poinformowani listownie przez Wójta Gminy Kobierzyce. 

Formalności związane z zapisem do oddziału przedszkolnego należy dopełnić we wskazanej w piśmie placówce. 

Informacja dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

dodano 2018-06-08 08:38:34

Spotkanie i zajęcia adaptacyjne

Wakacje

dodano 2018-05-10 06:22:13

W miesiącu lipcu dyżur pełni przedszkole w Wysokiej

 • W czasie przerwy w funkcjonowaniu naszego Przedszkola Rodzic może skorzystać z usług Przedszkola dyżurującego, pod warunkiem wpisania dziecka na listę, do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego.
 • Rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku dotyczącego pobytu dziecka w placówce dyżurującej.

Jenocześnie prosimy Rodziców o zadeklarowanie do 25 maja pobytu dzieci w naszym przedszkolu w miesiącu sierpniu co umożliwi nam określenie jaką ilością miejsc dysponujemy dla dzieci z przedszkola w Wysokiej.

Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019

dodano 2018-04-12 16:06:48

Z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola można pobrać DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2018/2019 (dotyczy to dzieci z rocznika 2014 i 2013 oraz dzieci z rocznika 2012 zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce)
Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola w dniach 12-20.04.2018

 Niezłożenie deklaracji w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!

Jesteśmy w finale projektu!

dodano 2018-01-26 10:36:51

 „Mali Artyści” czyli dzieci z grup 5 i 6 pod wodzą Pani Renatki i Pani Asi zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego projektu artystycznego AWANTURA O SZTUKĘ otrzymując największą liczbę punktów spośród 25 finalistów.

Dziękujemy wszystkim internautom za oddane głosy na nasze projektowe prace. Ostatnia prosta przed nami . Teraz czeka nas wykonanie jednej pracy, która będzie zawierała trzy wyzwania :  artysta, kolor, materiał a w kwietniu finał w Łodzi!

Obiecujemy godnie reprezentować naszą gminę - trzymajcie za nas kciuki!

Oczyszczacze powietrza w przedszkolu

dodano 2018-01-20 19:51:38

Czystsze powietrze 

 Montujemy oczyszczacze powietrza

Prosimy o głosy

dodano 2018-01-10 19:38:30
Prosimy o polubienie trzech prac wykonanych przez dzieci z grup 5 i 6: FILC, ŻÓŁTA i VAN GOGH -każdą pracę należy "polubić" osobno !. Od ilości polubień zależy nasze być albo nie być w finale ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Dzieci pracowały nad realizacją „ART dare you”–mali artyści przygotowali 3 osobne prace formatu A0 jako odpowiedź na artystyczne wyzwanie rzucone przez przedszkolaków z Zielonej Góry: artysta: Picasso, kolor :żółty, materiał: filc. Zaangażowanie dzieci było wielkie. Kreatywne i pomysłowe prace będą oceniane przez internautów. "Lajki" od osób głosujących (plus punkty od jury) decydują o wejściu do 2 etapu projektu, który prowadzi do uroczystego wernisażu i wystawy w Łódzkim Domu Kultury!!! 
Dziękujemy   https://www.facebook.com/awanturaosztuke/photos/pcb.1817148271651697/1817148041651720/?type=3&theater

Święta Bożego Narodzenia

dodano 2017-12-21 18:04:55

W ten wyjątkowy czas pragniemy życzyć Wam
miłości, radości, spełnienia marzeń,
aby ten czas spędzony w rodzinnym gronie
umacniał Was i jednoczył,
aby wszystkie spory odeszły w zapomnienie
a Nowy Rok przyniósł same dobre chwile. 

                                         Dyrektor i Pracownicy przedszkola

List od Mikołaja

dodano 2017-12-03 13:54:00

  Właśnie otrzymaliśmy list od Świętego Mikołaja. 
  Zapowiedział, że odwiedzi nasze przedszkole w dniu 6 grudnia w godzinach 9.00 - 13.00. 
  Obiecał dzieciom świetną zabawę i worki prezentów. 

Szlachetna Paczka

dodano 2017-12-03 13:44:51

Rada Rodziców naszego przedszkola postanowiła w ramach akcji Szlachetna Paczka wspomóc potrzebującą rodzinę z dwójką dzieci (dziewczynki w wieku 2 i 3 lata).

Potrzebna jest żywność, artykuły higieniczne, ubrania i zabawki.

 Zbiórkę koordynuje Przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Żurek a w poszczególnych grupach wybrani przez Państwa przedstawiciele oddziałów. Oni też mają szczegółową wiedzę na temat tej akcji.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc i uczestniczyć w tej pięknej akcji prosimy o kontakt z tymi osobami.

Awantura o sztukę

dodano 2017-11-12 17:05:27

Chcieliśmy się pochwalić uddziałem naszych przedszkolaków w ogólnopolskim projekcie artystyczno-edukacyjnym "Awantura o sztukę" (tekst tu)
Zapraszamy do obejrzenia filmu projektowego z udziałem dzieci (film tu). Autorem filmu jest pan Błażej Błaszkowiak.

Zapraszamy na zebrania

dodano 2017-09-04 13:43:07

Wszystkie dzieci i Rodziców witamy w przedszkolu po wakacjach.

Zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe:
Grupa 1 MYSZKI - 06.09 środa godz. 17.00
Grupa 2 MISIE - 08.09.piątek godz. 16.30
Grupa 3 MRÓWECZKI - 12.09. wtorek godz. 16.30
                  Grupa 4 SIKORKI - 08.09. piątek godz. 17.00
                  Grupa 5 KUCYKI - 08.09. piątek godz. 17.15
                  Grupa 6 SOWY - 11.09. poniedziałek godz. 17.00
                  Grupa 7 MOTYLKI - 07.09 czwartek godz. 17.00
                  Grupa 8 WRÓBELKI - 07.09. czwartek godz. 17.00
                  Grupa 9 JEŻYKI - 08.09. piątek godz. 17.00

Wakacje

dodano 2017-07-20 12:30:13


Wszystkim dzieciom i Rodzicom życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego.
Zapraszamy do przedszkola we wrześniu.

Nowy rok szkolny 2017/2018

dodano 2017-07-13 13:51:56


Przypominamy, iż z godnie z warunkami umowy na rok szkolny 2017/2018 dzieci do przedszkola przychodzą w dniu 4 września (poniedziałek)

Dodatkowe miejsca w przedszkolach

dodano 2017-06-30 12:45:50

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WYKAZANYCH NA LIŚCIE DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W GMINIE KOBIERZYCE
W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ust. 4b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Gmina zagwarantowała miejsca przedszkolne wszystkim dzieciom z list dzieci nie przyjętych do przedszkoli samorządowych w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 w następujących placówkach oświatowych:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej (dodatkowe oddziały przedszkolne),
 • Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich (dodatkowy oddział przedszkolny)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim (wolne miejsca w przedszkolu).

Kryterium skierowania dziecka do odpowiedniej placówki jest odległość od miejsca jego zamieszkania.

O miejscu realizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 rodzice zostaną poinformowani listownie przez Wójta Gminy Kobierzyce.

 Formalności związane z zapisem do oddziału przedszkolnego należy dopełnić we wskazanej w piśmie placówce.

Umowy o świadczeniu usług przez przedszkole

dodano 2017-06-22 08:37:30

Prosimy Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola o podpisanie w terminie 3.07.2017 – 7.07.2017 umowy w sprawie korzystania z usług placówki w roku szkolnym 2017/2018.

Jeśli w podanym terminie nie możecie Państwo dopełnić formalności prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie przedszkola.

Zgodnie z zasadami rekrutacji  niepodpisanie umowy przez Rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola i skreśleniem go z listy przyjętych.

Uwaga: Dotyczy to również Rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola!

Wakacje 2017

dodano 2017-05-18 08:32:15

Prosimy Rodziców o zadeklarowanie w sekretariacie przedszkola do dnia 31 maja czy dziecko
będzie uczęszczało do przedszkola w miesiącu lipcu.
W sierpniu dyżur pełni przedszkole w Wysokiej  - proszę zgłosić dziecko w placówce dyżurującej do dnia 15 czerwca.

Projekt EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER

dodano 2017-04-27 09:36:34


W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie realizowany jest projekt "EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/edukacja-i-partnerstwo-bez-barier/o-projekcie

Rusza rekrutacja

dodano 2017-04-12 11:40:22

W dniach od 18 kwietnia do 4 maja w przedszkolu odbywać  się będą zapisy dzieci na rok szkolny 2017/2018. 

Dokumenty składać należy w sekretariacie przedszkola:
pon., wt., czw., piąt. w godzinach 7.00-15.00  środa w godzinach 7.00-16.00.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

dodano 2017-03-13 08:38:17

Z sekretariatu przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola można pobrać DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy to dzieci z rocznika 2013 i 2012 oraz dzieci z rocznika 2011 zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce).
Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola w dniach 14 - 20.03.2017

Niezłożenie deklaracji w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018 

Akcja Pluszak w Pogotowiu

dodano 2017-02-13 13:50:14

Podaruj Pluszaka, w ręce dzieciaka!
W ramach dolnośląskiej akcji „Pluszak w Pogotowiu”
w naszym przedszkolu w dniach od 20.02 do 10.03 odbędzie się zbiórka pluszaków dla małych pacjentów Pogotowia Ratunkowego oraz Dziecięcych Oddziałów Szpitalnych.
Zabawki nie muszą być nowe, ważne, aby były zadbane i  wyprane.

Kochane Dzieciaki, Drodzy Rodzice!
I Wy możecie pomóc osuszyć dziecięce łzy!!!
Liczymy na Was!!!

Przerwa wakacyjna

dodano 2017-02-06 12:18:33

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwała od dnia 1 sierpnia 2017r do dnia 31 sierpnia 2017r.  W tym okresie dzieci mogą skorzystać z dyżurującego Przedszkola w Wysokiej.

28 listopada - Przynieś do przedszkola ulubionego misia

dodano 2016-11-22 11:00:27

25 listopada obchodzimy Święto Pluszowego Misia.
Wszystkie nasze przedszkolaki zapraszamy w dniu 28 listopada (poniedziałek) na urodziny Pluszowego Misia.
Prosimy o przyprowadzenie swoich domowych ulubionych misiów.

Terapia logopedyczna

dodano 2016-10-31 11:51:06

Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne
       Zajęcia prowadzone będą  na terenie przedszkola raz w tygodniu w stałym, określonym dla danej grupy, terminie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  uczestnictwem dziecka w terapii, proszę o dostarczenie zeszytu, w którym będą umieszczane karty pracy i informacje dotyczące pracy z dzieckiem. Dziecko kontynuujące terapię przynosi wcześniej założony zeszyt.
       Zeszyt proszę przekazać wychowawcy do 28 października 2016r.
       Warunkiem udziału dziecka w terapii jest ścisła współpraca z logopedą.

 • Zeszyt należy przynosić w dzień terapii.
 • Zeszytu nie zostawiamy w szatni - oddajemy go pani dyżurującej w szatni lub wychowawcy w grupie.
 • Zgodnie ze wskazówkami umieszczanymi w zeszycie dziecka  rodzice pracują z nim w domu.
 • Po terapii zeszyt zostawiony będzie w szatni, skąd należy  zabrać go do domu.
 • Brak zeszytu oznacza, że rodzice zwalniają dziecko z zajęć w danym dniu.

Profilaktyka występowania wszawicy u dzieci

dodano 2016-09-23 09:52:59

Przypominamy Rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

Materiały informacyjne dla Rodziców www.pokonajwszy.pwn.pl  

Nowe umowy o świadczeniu usług przez przedszkole

dodano 2016-05-10 09:55:10

Umowy

Lipiec - przedszkole zastępcze

dodano 2016-05-10 09:01:54


    W lipcu w naszym przedszkolu trwa przerwa wakacyjna. Dzieci na ten miesiąc można    zgłaszać do dnia 15 czerwca do przedszkola zastępczego w Tyńcu Małym

Wielkanoc

dodano 2016-03-24 08:03:58


Życzymy Państwu spokojnego i radosnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy, wiele zdrowia oraz wytchnienia od codzienności. Niech ten czas wypełni się szczęściem, serdecznością oraz poczuciem bezpieczeństwa, harmonii i spokoju.
                                                                       Dyrekcja i pracownicy przedszkola

Certyfikat dla przedszkola

dodano 2015-11-17 19:15:39

 W ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” opracowanego na lata 2014-  2016 powstał program CHRONIMY DZIECI współfinansowany ze środków Ministerstwa  Edukacji Narodowej.
 Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz  rówieśników. Program ten realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci  przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki  oświatowe, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują Certyfikaty CHRONIMY  DZIECI.

 W dniu 26 października 2015 roku w sali sejmiku wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim we  Wrocławiu odbyła się dolnośląska konferencja Chronimy Dzieci –program certyfikacji placówek oświatowych wdrażających systemowe rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą  zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole jako jedna z dwóch placówek w województwie dolnośląskim uhonorowana została Certyfikatem CHRONIMY DZIECI.

Dziękujemy

dodano 2015-11-08 18:43:01

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za zbiórkę odzieży i zabawek dla dla potrzebujących w Kamerunie.
Zebrane rzeczy zostały przekazane Fundacji im. Stefana Szolc-Rogozińskiego "Serce dla Afryki".
Podziękowanie 

Międzynarodowe przedszkole

dodano 2015-11-08 07:39:51

Od pierwszego września do końca lutego w naszym przedszkolu gościmy Anę i Sebastiana. Obydwoje są uczestnikami Europejskiego Wolontariatu w ramach programu „Erasmus+”. W naszym przedszkolu można ich spotkać codziennie w godzinach 9.00 – 14.00. W każdej grupie spędzają 1 dzień w tygodniu prowadząc dodatkowe zajęcia: animacje językowe, zajęcia plastyczne, ruchowe, ucząc tańców i pokazując kulturę swojego kraju. W piątki w grupach najstarszych 5,6 i 9 Sebastian prowadzi zajęcia ruchowe z elementami piłki nożnej według systemu szkoleniowego szkółek piłki nożnej w Niemczech.
Wolontariusze animują zabawy dzieci w salach i na dworze rozmawiając z dziećmi w języku angielskim, co jest wielkim wyzwaniem dla naszych milusińskich.

Poniżej kilka słów od naszych wolontariuszy:

Cześć,

I’m Sebastian from Kiel in Germany. I’m 19 years old and I finished school last June. I came here to see more of the world and learn more about other cultures. The option to work in a kindergarten is great. Maybe I want to become a teacher and so I can learn some pedagogical skills. Because of all these things I decided to make a European Voluntary Service for 6 months in Wroclaw. My hobbies are sports like: sailing, Frisbee and indoor climbing. I also like to do different handworks and reading books. I`m happy about the chance to organize some small activities for the children and get memorable moments with the kids. I’m curious about the next months in this big city and the adventures I will experience!!!

Cześć,

I´m Ana, I´m from the south of Spain. I´m pedagogue. I love to work with kids and play with them. My hobbies are: handmades, knitting, trekking, hiking and reading books. I´m in Poland at European Voluntary Service program. I´m here since a month and a half. In this time I met many fantastic people and gain a little bit information about polish culture . the only thing I don´t like so much is the weather, it´s too cool for me J.

Zdrowie naszych dzieci

dodano 2015-03-15 18:29:09

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola proszą Rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci!
W trosce o stan zdrowia dzieci zadbajmy o zdrowie własnej pociechy i nie narażajmy dzieci zdrowych na kontakt z chorymi !
Wszystkie dzieci z objawami chorobowymi będziemy odsyłać do domu!
Kondycja zdrowotna dzieci przedszkolnych zależy w dużej mierze od podejścia do tego problemu wszystkich Rodziców!

Zabawy na powietrzu

dodano 2013-01-18 08:52:10

Drodzy Rodzice!
Bardzo prosimy o ubieranie dzieci odpowiednio do aktualnych warunków atmosferycznych, tak aby mogły one swobodnie korzystać z dobrodziejstwa pobytu na świeżym powietrzu.

Nieuczciwe praktyki firm

dodano 2012-03-01 16:48:18

Ostrzegamy

przejdź do archiwum

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 562108. Dziękujemy