Ogłoszenia

Prosimy o informację

dodano 2018-11-30 14:14:01

Prosimy Rodziców o złożenie w sekretariacie do dnia 10.12.2018 deklaracji dotyczącej obecności dzieci w przedszkolu w okresie świątecznym. 
Jednocześnie prosimy o wpisanie planowanych godzin pobytu w Wigilię i w Sylwestra, jeśli dziecko w tych dniach będzie w przedszkolu, oraz o przemyślaną i rzetelną informację, ponieważ związane jest to ze zmianami w organizacji pracy przedszkola oraz zaopatrzenia w artykuły żywnościowe.
                                               Dziękujemy 

Opłaty za miesiąc wrzesień

dodano 2018-10-04 13:58:51

W dniu dzisiejszym wszyscy Rodzice, którzy zalogowali się w systemie ATMSKids, otrzymali na podane adresy poczty elektronicznej informacje o płatności za przedszkole.

Wszystkie pozostałe osoby prosimy o pobranie z sekretariatu informacji o ostatecznej kwocie odpłatności za miesiąc wrzesień i dokonanie opłat.

Rejestracja obecności dzieci

dodano 2018-09-27 11:59:10

Informujemy, iż istnieje obowiązek rejestracji obecności dzieci kartami ATMS KIDS przy wejściu i wyjściu z przedszkola.

Nieodbicie karty w dniu obecności dziecka jest równoznaczne z opłatą za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu (6.30-17.00) bez względu na czas deklarowany w karcie informacyjnej.

Prosimy też o zarejestrowanie kart w systemie zgodnie z instrukcją : https://www.youtube.com/watch?v=dzM1hn0tQI4&index=4&list=PLVBJ0RGuFU8hw0IqwKwt90s0yQwOyqmdH&fbclid=IwAR0YFxPbUvLAFM3LBn8U8aphl_REffWDnYaU2Bba5iE14XJMMCJAXAY1tls 

Zapraszamy na zebrania

dodano 2018-09-05 12:57:24

Zapraszamy Rodziców na zebrania informacyjno-organizacyjne organizowane przez wychowawców grup przedszkolnych
Grupa 1      5.09.  godz. 17.00
Grupa 2    12.09.  godz. 17.00
Grupa 3    10.09.  godz.  17.00
Grupa 4    11.09.  godz. 17.00
Grupa 5    10.09.  godz. 17.00
Grupa 6      6.09.  godz. 17.00
Grupa 7      5.09. godz. 17.00
Grupa 8      7.09. godz. 17.00
Grupa 9    11.09.  godz. 17.00
Ze względu na wagę poruszanych kwestii bardzo prosimy Rodziców, aby na czas zebrania zapewnili dzieciom opiekę i nie zabierali ich ze sobą na spotkanie.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

dodano 2018-09-05 11:57:56


Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole przystąpiło do 
MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

                                              „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A  przy współpracy z  wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

W ramach projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury dzieci będą brały udział w następujących modułach:

 • Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
 • Mały Miś uczy samodzielności
 • 100-lecie niepodległości: „Pokaż radość Przedszkolaku”!
 • Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
 • Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Kuferek Kreatywności Małego Misia
 • Misiowe aktywności sportowe

Zachęcamy wszystkich Rodziców do udziału w realizacji zadań projektowych i współpracy z wychowawcami grup.

Życzymy udanej zabawy!

Rejestracja kart w programie ATMS Kids

dodano 2018-09-02 18:00:51

Aby korzystać z naszej wirtualnej tablicy informacyjnej, otrzymywać powiadomienia mailowe o płatności za przedszkole, bieżące informacje i zawiadomienia oraz monitorować godziny pobytu dziecka w placówce  należy zarejestrować się na stronie programu https://www.eprzedszkole.com.pl/ w zakładce DLA RODZICÓW widok (pdf)

Witamy po wakacjach

dodano 2018-09-02 17:00:45


Wszystkie dzieci i Rodziców witamy po wakacjach i zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki!

Karty ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu

dodano 2018-08-30 13:49:07

Od dnia 3.09.2018 pobyt dzieci w przedszkolu ewidencjonowany jest za pomocą kart dostępowych rejestrowanych w czytnikach wejść i wyjść.

Każdy z Rodziców otrzymuje kartę przypisaną do danego dziecka.

Rejestracji należy dokonać każdorazowo po wejściu i przed wyjściem dziecka z przedszkola.

Na podstawie codziennej rejestracji naliczana będzie odpłatność za przedszkole.

W przypadku obecności dziecka nie potwierdzonej w systemie czytników naliczona zostanie odpłatność za cały dzień pobytu w przedszkolu.

Prosimy o odbiór kart z sekretariatu przedszkola!

Oczyszczacze powietrza w przedszkolu

dodano 2018-01-20 19:51:38

Czystsze powietrze 

 Montujemy oczyszczacze powietrza

Terapia logopedyczna

dodano 2016-10-31 11:51:06

Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne
       Zajęcia prowadzone będą  na terenie przedszkola raz w tygodniu w stałym, określonym dla danej grupy, terminie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani  uczestnictwem dziecka w terapii, proszę o dostarczenie zeszytu, w którym będą umieszczane karty pracy i informacje dotyczące pracy z dzieckiem. Dziecko kontynuujące terapię przynosi wcześniej założony zeszyt.
       Zeszyt proszę przekazać wychowawcy do 28 października 2016r.
       Warunkiem udziału dziecka w terapii jest ścisła współpraca z logopedą.

 • Zeszyt należy przynosić w dzień terapii.
 • Zeszytu nie zostawiamy w szatni - oddajemy go pani dyżurującej w szatni lub wychowawcy w grupie.
 • Zgodnie ze wskazówkami umieszczanymi w zeszycie dziecka  rodzice pracują z nim w domu.
 • Po terapii zeszyt zostawiony będzie w szatni, skąd należy  zabrać go do domu.
 • Brak zeszytu oznacza, że rodzice zwalniają dziecko z zajęć w danym dniu.

Profilaktyka występowania wszawicy u dzieci

dodano 2016-09-23 09:52:59

Przypominamy Rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci.

Materiały informacyjne dla Rodziców www.pokonajwszy.pwn.pl  

Zdrowie naszych dzieci

dodano 2015-03-15 18:29:09

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola proszą Rodziców o przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci!
W trosce o stan zdrowia dzieci zadbajmy o zdrowie własnej pociechy i nie narażajmy dzieci zdrowych na kontakt z chorymi !
Wszystkie dzieci z objawami chorobowymi będziemy odsyłać do domu!
Kondycja zdrowotna dzieci przedszkolnych zależy w dużej mierze od podejścia do tego problemu wszystkich Rodziców!

Zabawy na powietrzu

dodano 2013-01-18 08:52:10

Drodzy Rodzice!
Bardzo prosimy o ubieranie dzieci odpowiednio do aktualnych warunków atmosferycznych, tak aby mogły one swobodnie korzystać z dobrodziejstwa pobytu na świeżym powietrzu.

Nieuczciwe praktyki firm

dodano 2012-03-01 16:48:18

Ostrzegamy

przejdź do archiwum

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566543. Dziękujemy