Grupa 9 - SMOKI

 

Grupa dzieci 5 -letnich
 

Wychowawca: Cecylia Osińska
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
C. Osińska - ostatni czwartek miesiąca godz. 16.30

                   

                   
Plan na miesiąc CZERWIEC 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Niby wszyscy tacy sami, a jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Sport to zdrowie - każdy "SMOK" to powie 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu,
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi innych narodowości,
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów,
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.; nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…,
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich,
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach,
 • celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie jego międzynarodowego charakteru,
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych,
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń,
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie,
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce,
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr,
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji,

 

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla Rodziców



Home | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 602168. Dziękujemy