Grupa 9 - SMOKI

 

Grupa dzieci 5 -letnich
 

Wychowawca: Cecylia Osińska, Krystyna Abram
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
C. Osińska - ostatni czwartek miesiąca godz. 16.30
K.Abram - ostatnia środa miesiąca godz. 17.00

                                       
Plan na miesiąc LUTY 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Smocze opowieści
 2. Gdzie mieszkają nuty
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 4. Pieniądze - projekt edukacyjny

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą,
 • wzbogacenie wiedzy na temat teatru,
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmonii,
 • zbieranie informacji  na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw Planet Układu Słonecznego,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • nabywanie odwagi do wypowiedzi na forum grupy,
 • wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy,
 • zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,
 • rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy,
 • rozwijanie kompetencji muzyczno- tanecznych,
 • utrwalanie znajomości nazw miesięcy i pór roku oraz ich cech charakterystycznych,
 • zbieranie informacji na temat wybranych ptaków; poznawanie charakterystycznych cech budowy ptaka; wyjaśnienie znaczenie piór w życiu ptaka,
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom w czasie zimy,
 • utrwalanie wartości rodzinnych,
 • rozwijanie zdolności manualnych (wycinanie, rysowanie, wydzieranie)
 • integrowanie się we wspólnej zabawie.

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 577406. Dziękujemy