Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 9 - MRÓWKI

  Grupa dzieci 4-5 -letnich 

   
   Wychowawcy:
mgr Małgorzata Szima-Suchecka, Izabela Jarmużek-Kusiak
   Woźna oddziałowa: Joanna Młyńska

   


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I poniedziałek m-ca 16:30-17:30 (I.Jarmużek-Kusiak)
IV środa m-ca 16:00-17:00 (M.Szima-Suchecka)


e-mail grupowy:
  grupa9@lpt.pl                                        Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesień w sadzie
 • Tydzień II - Jesień na działce
 • Tydzień III - Dbamy o zdrowie
 • Tydzień IV - Nasze zmysły

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek,
 • tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą,,
 • liczenie głosek w słowach,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad,
 • porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów,
 • uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody,
 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie słowa sad,
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty),
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych,
 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,
 • rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw,
 • rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,,
 • wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych.


WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707466. Dziękujemy