Grupa 9 - SMOKI

 

Grupa dzieci 5 -letnich
 

Wychowawca: Cecylia Osińska, Krystyna Abram
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
C. Osińska - pierwszy czwartek miesiąca godz. 16.30



                                       
Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2018


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Świat przed milionami lat
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. Idą święta
 4. Projekt "Prezenty"

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość
 • poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.)
 • współdecydowanie o sposobie dekorowania sali pracami plastycznymi
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla Rodziców



Home | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566549. Dziękujemy