Grupa 9 - SMOKI

 

Grupa dzieci 5 -letnich
 

Wychowawca: Cecylia Osińska
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska
   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
C. Osińska - ostatni czwartek miesiąca godz. 16.30

                   

                   
Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Wiosenne powroty
 2. Wiosna na wsi
 3. Wielkanocne zwyczaje
 4. Projekt „Smok i smog”

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie,
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy przejmowanych od pokoleń,
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń,
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami,
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań,
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów,
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej (segregowanie odpadów, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt), 
 • poznawanie norm ekologicznych – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody.    

WIERSZE, PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589561. Dziękujemy