Grupa 9 - RYBKI

  Grupa dzieci 5 -letnich 

   Wychowawcy: mgr Paulina Sobczak, Agnieszka Łysik
   Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak 

   
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:


                 
                   
                                        Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Witajcie w Przedszkolu
 2. Moja grupa
 3. Bezpieczny Przedszkolak
 4. W jesiennej szacie

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wspólne opracowanie kodeksu przedszkolaka obowiązującego w grupie,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – rozpoznawanie swojego znaczka,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi, omówienie sposobu korzystania z nich,
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pieszego i kołowego ruchu drogowego,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • tworzenie kompozycji z zastosowaniem materiału przyrodniczego,
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • rozwijanie uwagi koncentrowanej na zadaniu,
 • określanie cech charakterystycznych jesieni,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 618824. Dziękujemy