Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 8 - NUTKI

    Grupa dzieci 4-letnich

 
     Wychowawcy: mgr Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
     Woźna oddziałowa: 
Ewelina Bętkowska 


   

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

I wtorek m-ca 16:00-17:00 (A.Kaczmarek)
I czwartek m-ca 17:00-18:00 (C.Osińska)


e-mail grupowy:
  grupa8@lpt.pl


                                                     Plan na miesiąc KWIECI 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Chciałbym być sportowcem
 • Tydzień II - Co się dzieje w kosmosie?
 • Tydzień III - Dbamy o przyrodę
 • Tydzień IV - Jestem Polakiem i EuropejczykiemZ
ADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach),
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika; liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.


WIERSZE I PIOSENKI

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 747121. Dziękujemy