Grupa 8 - STRUSIE

   Grupa dzieci 4-letnich

 
    Wychowawcy: mgr Agata Pieńkowska, mgr Ewa Kowacz
    Woźna oddziałowa: Anna Książek


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:


                                               


                                               Plan na miesiąc WRZESIEŃ 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Przedszkole drugim domem jest!
 2. Czym jest wspomnienie?
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • przypomnienie imion rówieśników z grupy, poznanie nowych kolegów; integrowanie dzieci,
 • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowej przestrzeni, wśród nowych osób,
 • oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami,
 • poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego, w tym ukazywanie miejsc oraz przedmiotów/ urządzeń do tego przeznaczonych,
 • wspomaganie samodzielności dzieci,
 • wpajanie zasad społecznych, obowiązujących w grupie, przedszkolu,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych
  oraz rozpoznawania zapisu swojego imienia,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,
 • przywoływanie wakacyjnych wspomnień, zachęcanie do dzielenia się swoimi przeżyciami,
 • uwrażliwianie dzieci na zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw w przedszkolu oraz pobytu na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej,
 • wyrabianie nawyków związanych z właściwą higieną,
 • budzenie świadomości ekologicznej.

WIERSZE I PIOSENKI

 

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 618808. Dziękujemy