Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 8 - NUTKI

    Grupa dzieci 4-letnich

 
     Wychowawcy: mgr Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
     Woźna oddziałowa: 
Ewelina Bętkowska 


   

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

I wtorek m-ca 16:00-17:00 (A.Kaczmarek)
I czwartek m-ca 17:00-18:00 (C.Osińska)


e-mail grupowy:
  grupa8@lpt.pl


                                               Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Witaminy z sadu
 • Tydzień II - Jesień w ogrodzie
 • Tydzień III - O sobie samym
 • Tydzień IV - Moje zmysły


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • słuchanie wierszy, opowiadań odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
 • liczenie palców, przedmiotów,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • rozpoznawanie zapisu własnego imienia,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
 • wskazywanie wymienionych części ciała,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

 

WIERSZE I PIOSENKI

 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 705313. Dziękujemy