Grupa 7 - ZUCHY

    Grupa dzieci 3-letnich
   
 
  Wychowawca: Agata Pieńkowska
    Pomoc nauczyciela: 
    Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka

       
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
A. Pieńkowska - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.00


                                                  Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2018


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Grudniowe marzenia
 2. Smaki i zapachy świąt
 3. i 4. Świąteczne tradycje

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • kształtowanie umiejętności swobodnego wyrażania swoich myśli i stanów emocjonalnych,
 • poznawanie bożonarodzeniowych tradycji i zwyczajów,
 • budzenie radości płynącej ze zbliżających się świąt i podejmowania gości,
 • wychowanie do dzielenia się, obdarowywania,
 • przełamywanie nieśmiałości poprzez wspólne zabawy, rozmowęi zdjęcie z Mikołajem,
 • rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów: poznanie pracy kucharza,
 • doskonalenie umiejętności ubierania i rozbierania się, w tym zakładania odzieży wierzchniej (kurtka, czapka, szalik, rękawiczki) oraz  dostosowywania stroju do warunków atmosferycznych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego pod względem rytmicznym i melodycznym śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego,
 • kształtowanie sprawności rąk w zakresie motoryki małej, a także doskonalenie umiejętności właściwego korzystania z podstawowych przyborów i narzędzi plastycznych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, a także precyzji i płynności ruchów,
 • ćwiczenia w liczeniu i klasyfikowaniu,
 • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • rozwijanie zmysłów.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566540. Dziękujemy