Grupa 7 - ZUCHY

    Grupa dzieci 3-letnich
   
 
  Wychowawca: Agata Pieńkowska
    Pomoc nauczyciela: Marta Syniawa
    Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka

       
KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
A. Pieńkowska - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.00-17.00


                                                  Plan na miesiąc LUTY 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Baśnie i bajeczki z przedszkolnej półeczki
 2. Karnawałowe zabawy
 3. Dawno, dwano temu
 4. Wynalazki

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie zainteresowań książką,
 • poznanie wybranych baśni i bajek, ich bohaterów i przygód; poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie, wprowadzenie w świat dylematów i wartości moralnych,
 • kształtowanie mowy, pamięci i wyobraźni,
 • ćwiczenie koncentracji,
 • czerpanie radości z przygotowań do wizyty babci i dziadka w przedszkolu, utrwalanie programu artystycznego (doskonalenie umiejętności recytatorskich i tanecznych),
 • kształtowanie wiary we własne możliwości, poczucia odpowiedzialności i świadomości bycia gospodarzem uroczystości,
 • przełamywanie nieśmiałości w czasie występu przed gośćmi,
 • kultywowanie karnawałowych zwyczajów, czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • rozbudzanie zainteresowania zdobywaniem wiedzy o tym, co nieznane i ciekawe,
 • zachęcanie do prowadzenia obserwacji i uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie zainteresowań technicznych,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy.WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 577403. Dziękujemy