Grupa 6 - ODKRYWCY

  
  Grupa dzieci 5-6-letnich


   Wychowawcy:
Renata Milewska, Aneta Dereń
   Woźna oddziałowa: Sylwia ŻarnowskaKONSULTACJE DLA RODZICÓW
: R. Milewska - pierwsza środa miesiąca godz. 16.30
                                                    A. Dereń - pierwszy czwartek miesiąca godz. 17.00


                                      Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2018


BLOKI TEMATYCZNE

     1,2.Projekt badawczy „ Odkrywamy tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
     3.Jak być dobrym dla innych
     4.Boże Narodzenie

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  • poszerzanie wiedzy dotyczącej tradycji związanych z Bożym Narodzeniem,
  • zapoznanie z kolędami oraz obyczajami związanymi ze świętami,
  • dodawanie w zakresie 10,
  • rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce i zmiany barwy dźwiękowej,
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania orazrozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
  • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach,
  • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych (umiejętność czekania na swoją kolej, umiejętność przegrywania i wygrywania),
  • poznanie obrazu graficznego głoski "y” i liter "y” , "Y” ,
  • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym- ludziom i zwierzętom).

WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566522. Dziękujemy