Grupa 6 - ODKRYWCY

  
  Grupa dzieci 5-6-letnich


   Wychowawcy:
Renata Milewska, Aneta Dereń
   Woźna oddziałowa: Sylwia ŻarnowskaKONSULTACJE DLA RODZICÓW
: R. Milewska - pierwsza środa miesiąca godz. 16.30-17.30
                                                    A. Dereń - pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00


                                      Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Wiosna  w parku i w ogrodzie
 2. Ach ta pogoda!
 3. Jak mądrze korzystać z technologii?
 4. Mali odkrywcy

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań),
 • dostrzeganie i przeżywanie wrażeń estetycznych, których dostracza świat przyrody wiosną,
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • rozwijanie umiejętnosći kodowania za pomocą symboli lub obrazków,
 • utrwalanie umiejętności przelicznia, porównywania i rachowania w zakresie 17,
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter.

WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589548. Dziękujemy