Grupa 6 - ZDOBYWCY

  Grupa dzieci 6-letnich

   Wychowawca:
mgr Małgorzata Socha
   Woźna oddziałowa: Grażyna Komornicka


    KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
    IV poniedziałek miesiąca 17:00 (M.Socha)
                                                                                                      Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Moja rodzina
 2. Jak być dobrym dla innych
 3. Boże Narodzenie
 4. Nowy rok- mija czas


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo; odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.),
 • poszerza wiedzę o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze,
 • rozpoznaje różne rodzaje budynków, nazywa pomieszczenia w domu lub mieszkaniu i określa ich funkcje,
 • doskonali umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach,
 • rozwija umiejętności związane z dzieleniem się oraz sprawianiem radości innym poprzez: oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki,
 • utrwala wiedzę na temat zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem,
 • rozwija umiejętności związane z poprawnym posługiwaniem się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy),
 • utrwala zasady zachowania, których należy przestrzegać w społeczności dziecięcej,
 • integruje się ze społecznością przedszkolną.


WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 632771. Dziękujemy