Grupa 6 - ODKRYWCY

  
  Grupa dzieci 5-6-letnich


   Wychowawcy:
Renata Milewska, Aneta Dereń
   Woźna oddziałowa: Sylwia ŻarnowskaKONSULTACJE DLA RODZICÓW
: R. Milewska - pierwsza środa miesiąca godz. 16.30-17.30
                                                    A. Dereń - pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00


                                      Plan na miesiąc LUTY 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Odkrywamy świat muzyki
 2. Jak powtają obrazy i rzeźby?
 3. Jesteśmy artystami
 4. Mamy artystyczne dusze

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, 
 • kolorowania i pisania, kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej,
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność,
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”,,w”, ,,W”,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka,
 • doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „”, „=”,
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych  z poznanych liter,ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci,
 • budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw.

WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 577392. Dziękujemy