Grupa 5 - BYSTRZAKI

 
   Grupa dzieci 5-6-letnich

    Wychowawcy: mgr Joanna Jarosz, mgr Marcela Bykowska 
    Woźna oddziałowa: Ewelina Berbas    KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: 
   
I poniedziałek miesiąca 16:00-17:00 (J.Jarosz)
    I wtorek miesiąca 16:00-17:00 (M.Bykowska)                                          Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2019


BLOKI TEMATYCZNE

 1. Grudniowe życzeniA
 2. Kim będę, gdy dorosnę
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje
 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • wspieranie rozwoju mowy. Próby formułowania dłuższych wypowiedzi. Mowa płynna, ton głosu dostosowany do sytuacji,
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – wyrażania swoich myśli, potrzeb w rozmowach z rówieśnikami,
 • kształtowanie kulturalnych nawyków – poprawnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po sobie,
 • kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
 • wspieranie rozwoju czynności intelektualnych – sensowne grupowanie przedmiotów,
 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; wprowadzenie liter K,k oraz R,r, L,l,
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych – stosowanie określeń wyższy, niższy; dłuższy, krótszy; mniej, więcej, tyle samo; wprowadzenie cyfry 6,7,
 • podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach,
 • kształtowanie gotowości do czytania i pisania –czynności grafomotoryczne rozluźniające mięśnie dłoni i przedramienia, zainteresowanie literaturą, przeliczanie wyrazów w zdaniach, sylab w wyrazach i głosek w wyrazach, zabawy – rymowanki.
 

 WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 632784. Dziękujemy