Grupa 5 - LISKI

  Grupa dzieci 5-6-letnich

   Wychowawcy: Aneta Mielnikowska, Hanna Wesołowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: A. Mielnikowska - IV środa miesiąca godz. 16.30
                                                        H. Wesołowska - pierwszy czwartek miesiąca godz. 16.30


                                      Plan na miesiąc LUTY 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Wśród malarzy i rzeźbiarzy
 2. W krainie muzyki
 3. W teatrze
 4. Mali artyści to my!

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą, 
 • kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki, 
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, 
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki, 
 • budowanie systemu wartości dziecka: odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw, 
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter, 
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, 
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1-11.

WIERSZE I PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 577399. Dziękujemy