Grupa 5 - LISKI

  Grupa dzieci 5-6-letnich

   Wychowawcy: Aneta Mielnikowska, Hanna Wesołowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: A. Mielnikowska - IV środa miesiąca godz. 16.30
                                                    H. Wesołowska - pierwszy czwartek miesiąca godz. 16.30


                                      Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Chronimy przyrodę
 2. Jak mądrze korzystać z technologii?
 3. Mali odkrywcy
 4. Projekt: ,,Muzyka jest wszędzie"

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą, 
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania, 
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzystaniu z urządzeń multimedialnych, 
 • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych, 
 • budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, 
 • rozwijanie zainteresowania muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią, 
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, wyzwalanie chęci wyrażania uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu, 
 • kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu do słuchanej muzyki.

WIERSZE I PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589554. Dziękujemy