Grupa 5 - LISKI

  Grupa dzieci 5-6-letnich

   Wychowawcy: Aneta Mielnikowska, Hanna Wesołowska
   Woźna oddziałowa: Sylwia Żarnowska


KONSULTACJE 
DLA RODZICÓW: A. Mielnikowska - pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.00
                                                              H. Wesołowska - ostatni czwartek miesiąca godz. 16.30


                                      Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Jak być dobrym dla innych?
 2. Moja rodzina
 3. Boże Narodzenie
 4. Nowy Rok - mija czas

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób,
 • wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań,
 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach,
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych, 
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.

WIERSZE I PIOSENKIMENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566531. Dziękujemy