Grupa 3 - PAPUŻKI

Grupa dzieci 4-5-letnich   


        Wychowawcy:
Małgorzata Socha, Paulina Odelga
      Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
M. Socha - ostatnia środa miesiąca godz. 17.00
                                                                   P. Odelga - pierwszy wtorek miesiaca godz. 17.00


                                            Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019 

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Pomaganie jest proste
 2. Co mogę zrobić dla innych?
 3. Wielkanoc - czas dobrych uczynków
 4. Wiosenne przebudzenie

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poszerzanie wiedzy odnośnie tego, jak można pomagać innym,
 • uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, 
 • czerpanie przyjemności z działań na rzecz rówieśników, 
 • poznawanie zawodów związanych z działaniem na rzecz innych, 
 • utrwalenie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, 
 • poszerzenie wiedzy na temat działań podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego, 
 • rozwijanie zdolności manualnych (wycinanie, rysowanie, wydzieranie), 
 • rozwijanie kompetencji muzyczno- tanecznych, 
 • integrowanie się we wspólnej zabawie.

WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589551. Dziękujemy