Grupa 3 - KANGURKI

Grupa dzieci 5-letnich   


 Wychowawcy:
mgr Beata Drozd, mgr Danuta Sobczak-Kaczorek
 Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska


KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I wtorek miesiąca 16:30-17:30 (B.Drozd)
                          I środa miesiąca 16:30-17:30 (D.Sobczak-Kaczorek)


                                            Plan na miesiąc GRUDZI 2019 

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat...
 2. Zbliża się zima
 3. Święta tuż, tuż...
 4. Świąteczne prezenty


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat
 • poprawne budowanie zdań podczas opisywania ilustracji i wypowiadania się na określony temat
 • wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych(dinozaury, poznanie historii węgla)
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfr od 1 do 10; przeliczanie na konkretach
 • poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy; nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych
 • rozpoznawanie i nazywanie liter: L,l; y;R,r
 • wyodrębnianie sylab ze słów oraz głosek w nagłosie i wygłosie
 • kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń i darowania prezentów
 • rozwijanie predyspozycji wokalnych,muzycznych,tanecznych i plastycznych
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.


WIERSZE I PIOSENKI


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 632776. Dziękujemy