Grupa 2 - ANANASKI


  
  Grupa dzieci 4-letnich

    Wychowawca:
Beata Drozd, Amanda Kosińska
    Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
B.Drozd - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.30                                

                                            Plan na miesiąc GRUDZIEŃ 2018

BLOKI TEMATYCZNE

  1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
  2. Idzie zima ze śniegiem
  3. Idą święta
  4. Nowy Rok

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  • wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, 
  • rozwijanie koncentracji uwagi, 
  • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadaniasię na dany temat, 
  • wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, 
  • poznawanie tradycji związanych ze świętami, 
  • rozwijanie słuchu fonematycznego.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2018 | Odwiedzono: 566539. Dziękujemy