Grupa 2 - MISIE


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Małgorzata Górska, mgr Hanna Wesołowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata Świderska


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
I czwartek miesiąca 16.30-17:30 (M.Górska)
                                                     I środa miesiąca 17.00-18:00 (H.Wesołowska)

 

                                            Plan na miesiąc GRUDZI 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę, gdy dorosnę?
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje
 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ

 • wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach,
 • rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • współtworzenie zasad i norm warunkujących zgodne współżycie w grupie,
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy w przedszkolu i poza nim,
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych,
 • utrwalanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.


WIERSZE I PIOSENK
I


MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 632792. Dziękujemy