Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 2 - KOTKI


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Renata Milewska, Urszula Kalinowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata MierzwaKONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III środa m-ca 16:00-17:00 (U.Kalinowska) 
IV poniedziałek m-ca 16:30-17:30 (R.Milewska)
                                              

e-mail grupowy:
  grupa2@lpt.pl


                                            Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jesień w sadzie
 • Tydzień II - Jesień w ogrodzie
 • Tydzień III - O sobie samym
 • Tydzień IV - Moje zmysły

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozpoznawanie twardych i miękkich przedmiotów,
 • wymienia, do czego służą oczy, uszy, nos i buzia,
 • rozpoznawanie długości,
 • stosowanie wyrażeń: długi, krótki, dłuższy od, krótszy od,
 • rozróżnianie i nazywanie większości kolorów,
 • reagowanie ruchem na szybką i wolną melodię,
 • wskazywanie, wymienia i nazywa wybrane części ciała,
 • wycinanie z papieru,
 • przestrzeganie ustalonych zasad,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw, nazywanie ich,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
 • zakładanie ubrań, butów,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • rysowanie na dowolne tematy, 
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, 
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.


WIERSZE I PIOSENKI


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707460. Dziękujemy