Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 2 - KOTKI


   Grupa dzieci 4-letnich


    Wychowawcy:
mgr Renata Milewska, Urszula Kalinowska
    Woźna oddziałowa: Małgorzata MierzwaKONSULTACJE DLA RODZICÓW:

III środa m-ca 16:00-17:00 (U.Kalinowska) 
IV poniedziałek m-ca 16:30-17:30 (R.Milewska)
                                              

e-mail grupowy:
  grupa2@lpt.pl


                                         Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2021


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Chciałbym być sportowcem
 • Tydzień II - Co się dzieje w kosmosie?
 • Tydzień III - Dbamy o przyrodę
 • Tydzień IV - Jestem Polakiem i Europejczykiem

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • swobodne wypowiadanie się na forum grupy,
 • reagowanie na zmiany rytmu,
 • liczenie w zakresie 5 z wymienianiem kolejnych liczebników głównych,
 • klasyfikowanie przedmiotem pod względem określonych kategorii,
 • twórcze działanie podczas zabaw,
 • współdziałanie z kolegą/koleżanką podczas zabaw w parach,
 • reagowanie ruchem na określony sygnał,
 • instrumentowanie na różnych przedmiotach,
 • przestrzeganie ustalonych zasad,
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
 • zapinanie guzików, zamków, rzepów w ubraniach,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • rysowanie na dowolne tematy, 
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • wycinanie z papieru z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.


WIERSZE I PIOSENK
I


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2021 | Odwiedzono: 747135. Dziękujemy