Grupa 2 - ANANASKI


  
  Grupa dzieci 4-letnich

    Wychowawca:
Beata Drozd, Amanda Kosińska
    Woźna oddziałowa: Liliana Grabowska


 KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 B.Drozd - pierwsza środa miesiąca godz. 16.30- 17.30
 A. Kosińska - pierwszy piątek miesiąca god.17.00


                                            Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Wiosenne powroty
 2. Wiosna na wsi
 3. Wielkanoc
 4. Dbamy o przyrodę

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • wzbogacanie wiedzy o ptakach poprzez oglądanie książek i albumów,
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione, poznawanie przedstawicieli ginących gatunków, 
 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, 
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, 
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych np. ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą, 
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzeniewzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, 
 • rozwiajanie umiejętności współpracy w parach poprzez wspólne wykonywanie zadań, 
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powierza, wody,
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów,gestów, głosów ludzi i zwierząt, 
 • rozwijanie koncentracji uwagi, 
 • rozwijanie ekspresji słownej – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589556. Dziękujemy