Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 12 - STOKROTKI

                  Grupa dzieci 3-letnich  


    W
ychowawca: mgr Marcela Bykowska 
    Pomoc nauczyciela: Aleksandra Trybuś
    Woźna oddziałowa: Katarzyna Staszak

    

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

IV czwartek m-ca 13:30-14:30 (M.Bykowska)                              
 

e-mail grupowy:
  grupa12@lpt.pl                                   Plan na miesiąc  PAŹDZIERNIK 2020

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I Jesień w sadzie
 • Tydzień II - Smaczne warzywa
 • Tydzień III - Jaki jestem
 • Tydzień IV - Moje zmysły

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • doskonalenie umiejętności łagodnego rozstania z rodzicem w szatni,
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się i występowania przed szerszym gronem,
 • kształcenie umiejętności określania swojego ulubionego warzywa, owocu,
 • kształcenie umiejętności porządkowania miejsca zabawy i odkładania zabawek na wskazane miejsca,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt pod wpływem zmieniających się pór roku,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania krótkich tekstów literackich i ich odtwarzania przy pomocy obrazków,
 • kształcenie umiejętności poprawnego zastosowania przymiotników duży, mały i określeń w, nad, pod, za, obok, przed,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów,
 • rozwijanie umiejętności grupowania przedmiotów wg jednej i dwóch cech oraz przeliczania przedmiotów w zakresie 3,
 • doskonalenie poczucia rytmu i kształcenie umiejętności wspólnego śpiewu prostych piosenek,
 • kształcenie umiejętności stosowania form grzecznościowych względem siebie.WIERSZE I PIOSENK
I


Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 707469. Dziękujemy