Czcionka
A A+ A++
Kontrast
A A A A

Grupa 10 - SMYKI

   Grupa dzieci 5-letnich


    Wychowawcy:
mgr Agata Pieńkowska, Pola Pajtak
    Woźna oddziałowa: Anna KsiążekKONSULTACJE DLA RODZICÓW: 

I poniedziałek m-ca 17:00-18:00 (P.Pajtak)
I czwartek m-ca 16:30-17:30 (A.Pieńkowska)           
                                      


e-mail grupowy:
  grupa10@lpt.pl                                Plan na miesiąc  PAŹDZIERNIK 2020


BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Kapie, kropi, pada, mży…
 • Tydzień II - Idzie jesień przez świat
 • Tydzień III - Zdrowym być
 • Tydzień IV - Co robią zwierzęta jesienią?
 • Tydzień V - Skarby jesieniZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie umiejętności współpracowania i wzajemnej pomocy w grupie oraz utrwalanie nawyków związanych z pozostawieniem porządku po skończonej zabawie, 
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz zgłaszania się poprzez podniesienie ręki, 
 • utrwalanie zasad panujących w sali, 
 • tworzenie kodów, programów i projektów na podstawie 10-cio dniowego wyzwania pod hasłem „Cała Polska Programuje”, 
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, poszerzanie zakresu pojęć, rozwijanie słownika czynnego, wspomaganie rozwoju mowy., ćwiczenie analizy i syntezy głosek, 
 • rozwijanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb i wzajemnego słuchania, 
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji ruchowej,
 • doskonalenie pamięci oraz spostrzegawczości poprzez rozgrywki w gry planszowe, 
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wniosków na podstawie usłyszanych opowieści, 
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, 
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas określonej pory roku,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, utrwalanie zdrowych nawyków.WIERSZE I PIOSENK
IPrzedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2020 | Odwiedzono: 705321. Dziękujemy