Tło makieta Przedszkolaki
8

Grupa 8 - KONICZYNKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Cecylia Osińska, Aleksandra Kaczmarek
   
Woźna oddziałowa: Ewelina Bętkowska

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa8@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Chcemy być zdrowi 
 • Tydzień II - Kto może być nauczycielem?
 • Tydzień III - W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 • Tydzień IV -  Jaki plan na jesień mają zwierzęta?


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie pamięci długotrwałej,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1, 2, 3 i 4,
 • poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • poznawanie zawodu lekarza,
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • budzenie zainteresowań technicznych,
 • poznawanie roli nauczyciela,
 • rozwijanie kompetencji twórczych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych,
 • rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • rozwijanie postawy badawczej oraz wiedzy przyrodniczej.