Tło makieta Przedszkolaki
S

Grupa 7 - SARENKI

Grupa dzieci 4-letnich

Wychowawcy: Iwona Łukaszewicz, Danuta Sobczak - Kaczorek
     
Woźna oddziałowa: Żaneta Zdeb

       KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
 

e-mail grupowy:  grupa7@lpt.pl

Plan na miesiąc PAŹDZIERNIK 2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I Jesień w sadzie
 • Tydzień II - Jesień w ogrodzie 
 • Tydzień III - O sobie samym 
 • Tydzień IV - Moje zmysły 


ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie zmysłu smaku, węchu i dotyku - zabawy smakowe z owocami i warzywami,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo/słuchowo-ruchowej i orientacji przestrzennej - zabawy ruchowe i naśladowcze,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania, sprawności manualnych i wyobraźni – zajęcia z wykorzystaniem materiałów naturalnych: liście, kasztany, żołędzie,
 • rozwijanie mowy – podejmowanie prób budowania wypowiedzi prostymi zdaniami,
 • umuzykalnianie dzieci – zabawy z podkładem muzyki klasycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu w zabawach muzyczno-rytmicznych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w najbliższym otoczeniu dziecka – ogród, park.