Grupa 4 - WIEWIÓRKI

   Grupa dzieci 4-5-letnich

   Wychowawcy: Joanna Jarosz , Iwona Florczyk
   Woźna oddziałowa: Ewelina Berbas
  
   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
   J. Jarosz - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.30-17.30

   I.Florczyk - pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30

                                                         
Plan na miesiąc LUTY 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Odkrywamy świat muzyki
 2. Jak powstają obrazy i rzeźby?
 3. Idziemy do teatru
 4. Jesteśmy artystami

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków,
 • poznanie różnych form tańca, 
 • poznanie różnych rodzajów muzyki, 
 • rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków, 
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • poznanie obrazu graficznego liczby 10, 
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10, 
 • poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 577405. Dziękujemy