Grupa 4 - WIEWIÓRKI

   Grupa dzieci 4-5-letnich

   Wychowawcy: Joanna Jarosz , Iwona Florczyk
   Woźna oddziałowa: Ewelina Berbas
  
   KONSULTACJE DLA RODZICÓW:
   J. Jarosz - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16.30-17.30

   I.Florczyk - pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30

                                                         
Plan na miesiąc KWIECIEŃ 2019

BLOKI TEMATYCZNE

 1. Witaj, Wiosno!
 2. Ach, ta pogoda!
 3. Tajemnice komputerów i robotów
 4. Co znaczy być odkywcą?

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Dziecko:

 • dostrzega piękno przyrody w swojej okolicy,
 • nazywa zmiany odwracalne i nieodwracalne w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu,
 • rozpoznaje wylosowane litery i podaje słowo rozpoczynające się odpowiednią głoską,
 • objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych,
 • wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych – dostosowuje ubiór,
 • klasyfikuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla czterech pór roku,
 • rozpoznaje cyfry od 0 do 9,
 • odróżnia elementy świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego,
 • klasyfikuje i porównuje przedmiotu, używając zwrotów: „większy”, „mniejszy”, „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”,
 • miesza kolory i wyciąga wnioski z doświadczeń.

WIERSZE I PIOSENKI

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 589560. Dziękujemy