Dokumenty

 1. Regulamin organizacyjny (pdf)
 2. Koncepcja Pracy Przedszkola (pdf)
 3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (pdf)
 4. Upoważnienie do odbioru dzieci (pdf)
 5. Statut przedszkola (pdf)
 6. Regulamin monitoringu (pdf)
 7. Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu (pdf)
 8. Ubezpieczenie dzieci - Jak zgłaszamy szkodę 
 9. Ubezpieczenie dzieci - Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW
 10. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO w  ŚLĘZIE na okres przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu 2019 roku  (pdf)
 11. WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej na okres przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu 2019 roku  (pdf)

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2019 | Odwiedzono: 608731. Dziękujemy