Tło makieta Przedszkolaki
5!

Grupa 5 - KROPKI

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Agata Pieńkowska, Marta Syniawa
   
Woźna oddziałowa: Anna Książek

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl

Plan na miesiąc MAJ 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 • Tydzień II - Czyim domem jest łąka?
 • Tydzień III - Jak daleko pada jabłko od jabłoni?
 • Tydzień IV - Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • poszerzanie wiedzy na temat rodzinnej miejscowości, odkrywanie historii najbliższego otoczenia,
 • zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej,
 • pobudzanie ciekawości podróżniczej, poznawanie wybranych zabytków w Polsce, Europie i na świecie,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej (zdobywanie informacji na temat wybranych zwierząt i roślin),
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i innych członków swojej rodziny, 
 • rozwijanie orientacji czasowo – przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, dokonywania obliczeń.