Tło makieta Przedszkolaki
5!

Grupa 5 - KROPKI

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Agata Pieńkowska, Marta Syniawa
   
Woźna oddziałowa: Anna Książek

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl

Plan na miesiąc GRUDZIEŃ2021

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Świat pełen KROPEK - projekt badawczy
 • Tydzień II - Co cieszy Mikołaja?
 • Tydzień III - Co można wyczytać z gwiazd?
 • Tydzień IV - O czym w Święta każdy z nas pamięta?
   

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 • pobudzanie ciekawości badawczej,
 • poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez obserwowanie zmian zachodzących wraz z nadejściem zimy,
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, poznanie zapisu cyfrowego liczb 5,6,7,8,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, poznanie liter K, I, E, S, B małych i wielkich, drukowanych i pisanych,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie umiejętności plastycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie postawy otwartości wobec potrzeb innych.​​​​