Tło makieta Przedszkolaki
5!

Grupa 5 - KROPKI

Grupa dzieci 6-letnich

Wychowawcy: Agata Pieńkowska, Marta Syniawa
   
Woźna oddziałowa: Anna Książek

KONSULTACJE DLA RODZICÓW: 
 

e-mail grupowy:  grupa5@lpt.pl

Plan na miesiąc CZERWIEC 2022

BLOKI TEMATYCZNE

 • Tydzień I - Jak żyrafa myje szyję?
 • Tydzień II - Na co czeka Pani Lato?
 • Tydzień III - Za co kochamy wakacje? 
 • Tydzień IV - Jak dać przedmiotom drugie życie? 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

 • rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego,
 • zapoznanie z działaniem wagi, porównywanie masy przedmiotów,
 • doskonalenie umiejętności liczenia,
 • uwrażliwianie na piękno świata przyrodniczego poprze obserwacje zmian zachodzących w naturze związanych z nadejściem lata,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej - zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na sawannie a także z gatunkami roślin egzotycznych,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej,
 • rozwijanie mowy,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami,
 • uwrażliwianie na sytuacje, które powodują zagrożenie dla życia i zdrowia.