Dzień w przedszkolu

W naszym przedszkolu w grupach dzieci 4-5 letnich nie ma tradycyjnego leżakowania. Zamiast niego proponujemy inne formy odpoczynku poobiedniego dla dzieci:
• ćwiczenia i zabawy relaksacyjne
• zajęcia wyciszające
• słuchanie muzyki i bajek


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:30

Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

 

8:00-13:00  REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

8:00 - 8:30

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Poranne zabawy ruchowe. Wyrabianie nawyków związanych z higieną i kulturą spożywania posiłków - przygotowanie do śniadania, samoobsługa.

 
8:30 - 9:00

         Śniadanie

 

 

 

9:00 - 10:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

 


 
10:30 - 12:00


Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne.

 


 
12:00 - 12:30  
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12:30 - 13:00

           Obiad
 

 

 

13:00           
Rozchodzenie się dzieci korzystających z zajęć w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

13:00 - 14:30

Czas relaksu - grupy najmłodsze leżakowanie, pozostałe grupy słuchanie bajek, muzyki, zabawy relaksacyjne. Działalność indywidualna wspierająca rozwój dziecka - praca kompensacyjna, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, religia (grupy dzieci 6-letnich).


 

14:45 - 15:00

              Podwieczorek

 
 

 

 15:00 - 17:00

Zajęcia dodatkowe według programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, indywidualne zajęcia z dziećmi (np. wyrównawcze). Rozchodzenie się dzieci do domu.

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2017 | Odwiedzono: 479547. Dziękujemy