Dokumenty

  1. Regulamin organizacyjny (pdf)
  2. Statut (pdf)
  3. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (pdf)
  4. Koncepcja Pracy Przedszkola (pdf)
  5. Program profilaktyki (pdf)
  6. Program wychowawczy (pdf)
  7. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola (pdf)

 

MENU GŁÓWNE

Dla RodzicówHome | O przedszkolu | Nasze sukcesy | Z życia przedszkola | Ogłoszenia | Kontakt Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
© 2011-2017 | Odwiedzono: 489527. Dziękujemy